รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี 4 0 43 47
รุ่นอายุ 20 - 24 ปี 4 0 20 24
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 0 9 9
รุ่นอายุ 50 - 54 ปี 4 0 21 25
รุ่นอายุ 55 - 59 ปี 2 0 28 30
รุ่นอายุ 45 - 49 ปี 2 0 26 28
รุ่นอายุ 40 - 44 ปี 6 0 27 33
รุ่นอายุ 35 - 39 ปี 2 1 46 49
รุ่นอายุ 25 - 29 ปี 5 0 32 37
รุ่นอายุ 30 - 34 ปี 4 0 43 47
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 45 - 49 ปี 1 0 26 27
รุ่นอายุ 40 - 44 ปี 1 0 40 41
รุ่นอายุ 35 - 39 ปี 1 0 31 32
รุ่นอายุ 30 - 34 ปี 2 0 22 24
รุ่นอายุ 25 - 29 ปี 1 0 16 17
รุ่นอายุ 20 - 24 ปี 1 0 10 11
รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี